דף הבית >> בדיקת נאותות חשבונאית

בדיקת נאותות חשבונאית

חלק מתהליך הרכישה כולל שלב של בדיקת נאותות חשבונאית – Due Diligence. 

מטרת שלב חשוב זה היא להניח את דעתו של הרוכש כי המצגים שהובאו בפניו אכן נכונים ותואמים את המציאות. 

זה השלב בו אנו נכנסים לפעולה: אנו מבצעים, עבור רוכשים פוטנציאליים, בדיקת נאותות חשבונאית במטרה לאמת את הנתונים כפי שהוצגו ולהצביע על פגמים (אם מתגלים).