דף הבית >> ראיית חשבון >> הכנת דוחות כספיים וביקורת דוחות כספיים

הכנת דוחות כספיים וביקורת דוחות כספיים

אנו עורכים ביקורת חשבונות תקופתית, מכינים את הדוחות הכספיים הנדרשים ומציגים בפני ההנהלה.

ככל שנדרש – אנו עורכים גם סקירת חשבונות לצורך הכנת דוחות רבעוניים / חצי – שנתיים.
אנו מתמחים ביישום כללי חשבונאות וביקורת ישראליים, כללי חשבונאות בינלאומיים (IFRS) וכללים אמריקאים (US GAAP).

לקוחותינו כוללים חברות פרטיות, שותפויות, יחידים ועצמאיים, מוסדות ללא כוונת רווח, מוסדות ממשלתיים, לקוחות חו"ל ועוד.

שירותי ביקורת פנים

בהתאם לדרישת הנהלת החברה / הדירקטוריון – אנו עורכים ביקורת פנים בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים