דף הבית >> בניית תכנית עסקית

בניית תכנית עסקית

בין אם מדובר בפרויקט צנוע או במיזם גדול – כתיבת תוכנית עסקית היא אחד מעמודי התווך של העסק העומד לקום.

תוכנית עסקית היא מסמך העקרונות הראשי לפיו פועל העסק במטרה להשיג את יעדי התוכנית בפרק הזמן הקצר ובטווח הארוך.

תוכנית עסקית משקפת את האסטרטגיה העסקית של היזם מרגע הרעיון ועד לביצועה בפועל וכוללת מגוון רחב של דגשים עסקיים, כגון: 

  • היבטי שוק

  • נושאי ייצור וטכנולוגיה

  • תוכנית שווק והפצה

  • כח אדם והצוות הנדרש ליישום התוכנית

  • השקעה נדרשת: ציוד, כח אדם, מחקר ופיתוח

  • תוכנית כספית, דוחות רווח והפסד חזויים, ניתוח צרכי המימון בשלבים השונים ולאורך ציר הזמן, מקורות המימון, התפתחות תזרים המזומנים

  • "אבני דרך" ליישום התוכנית

  • תוכניות אלטרנטיביות 


אנו כותבים תוכניות עסקיות עבור חברות ויזמים.

תוכניות עסקיות אלו נכתבות במקצועיות רבה, בשפתו העסקית של קורא התוכנית. 

אנו שמים דגש על בניית תוכנית עסקית בשיתוף פעולה עם הגורם המזמין בתהליך ייחודי של "היזון חוזר". 

התוצאה היא מסמך מכובד, הבנוי בצורה הנכונה, המאפשר למזמין התוכנית העסקית להציגה בפני משקיעים פוטנציאליים / שותפים / מוסדות פיננסיים / מדען ראשי ומשרדי ממשלה וכ"ו.