דף הבית >> ראיית חשבון >> ייצוג משקיעים ושירותי בדיקת נאותות חשבונאית

ייצוג משקיעים ושירותי בדיקת נאותות חשבונאית

ייצוג משקיעים ובדיקת פרויקטים עבור משקיעים

אנו מייצגים משקיעים מקומיים ומשקיעי זרים הבוחנים הזדמנויות השקעה.
הנגישות שלנו לעולם הפיננסי בכלל ולתחום העסקאות בפרט מנגישה אותנו עם פרויקטים רבים במגוון תחומי פעילות. חלק מהפרויקטים מוצגים לנו על ידי יזמים המחפשים משקיעים / שותפים פוטנציאליים, ופרויקטים אחרים נמסרים לבדיקתנו על ידי משקיעים פוטנציאליים אשר מעוניינים לקבל חוות דעת מקצועית כלכלית, בלתי תלויה, בנוגע להיתכנות כלכלית של פרויקטים שהוצגו להם.
שנים רבות של ניסיון בבדיקת פרויקטים מסייעות לנו לאתר נקודות חוזק וחולשה של פרויקטים המובאים לבדיקתנו.
כמו כן, אנו מבצעים בדיקות נאותות חשבונאיות (Due Diligence) עבור רוכשים / משקיעים פוטנציאליים בעסקאות אשר מעוניינים לוודא כי הנתונים הכספיים אשר מוצגים להם בעסקה אכן משקפים באופן נאות את מצב עסקי התאגיד.

ניהול ופיקוח כספי עבור תושבים זרים:

אנו מספקים שירותי ניהול ופיקוח כספיים לתושבים זרים, כמו גם Family Office Services.
אנו דואגים לניהול נכון של השקעות ריאליות זרות בישראל, כמו גם נכסים שנרכשו על ידי תושבי חוץ. ככל שנדרש, אנו משתתפים בישיבות הנהלה ודואגים להעביר דיווח תקופתי מדויק ואמין בנוגע להשקעות כאמור.