דף הבית >> ראיית חשבון >> שירותי ניהול כספים במיקור חוץ

שירותי ניהול כספים במיקור חוץ (CFO on Demand)

לא כל חברה זקוקה למנהל/ת כספים במשרה מלאה. אנו נותנים שירותי ניהול כספים במיקור חוץ (outsourcing), דבר המקל על ההתנהלות הכספית של החברה בשלבי פעילותה הראשונים ובה בשעה מבטיח ניהול כספים מקצועי ברמה הגבוהה ביותר.

בנוסף, ניתן השירות במקרים בהם נעדר /ת מנהל /ת הכספים לתקופה ממושכת (במצבים כגון חופשת לידה, חופשת מחלה וכו').

השירות ניתן לפרק זמן קצוב, עד הרגע בו החברה אכן נזקקת למנהל/ת כספים קבוע או עד למועד חזרתו/ה לעבודה של מנהל/ת הכספים הקבוע/ה.

במהלך עבודתנו אנו מטמיעים שיטות עבודה אשר יהוו את הבסיס להתנהלות הפיננסית העתידית של החברה. אנו נותנים דגש על ניהול תזרימי המזומנים של החברה, הכנת תחזיות פיננסיות, בדיקת התחזיות מול התוצאות בפועל תוך "ניתוח סטיות וחריגים".

אנחנו מסייעים להנהלת החברה בעריכת הדוחות הכספיים התקופתיים, הכנות לפגישות הנהלה וישיבות דירקטוריון.

ככל שנדרש, ובמידה ולחברה אין עדיין מערכת הנהלת חשבונות פנימית, אנו מספקים שירותי הנהלת חשבונות, כולל שכר ומשכורות. אנו נמצאים בקשר שוטף עם רואה החשבון של החברה ודואגים להכנת כל החומרים הנדרשים לצורך עריכת הדוח השנתי.