הערכת שווי בית מלון / מיזם תיירות

ישנן נקודות מרכזיות להערכת שווי מיזמי תיירות ומלונאות, לכן בבואנו לבצע הערכת שווי של מיזם תיירותי / בית מלון יש לתת את הדעת לגורמים הבאים (והרשימה חלקית).

גורמים האופייניים למיזם המוערך:

  • תחום הפעילות – במה מתמקד המיזם?
  • קהל היעד – מיהו קהל המטרה של היוזמה: האם מדובר בתיירות עירונית / תיירות בטבע / תיירות אתגרית.
  • נקודות שיא ושפל שנתיות – בהתאם לקהל היעד ואופי הפעילות, יש לבדוק נקודות שיא ושפל שנתיות בכל הקשור למחזור ההכנסות.
  • ניתוח דוחות כספיים של שנים קודמות – מדוחות אלו ניתן ללמוד הרבה על התפתחות העסק, מגמות בענף, נקודות חוזקה וחולשה, מהם “מנועי הצמיחה” או, לחילופין, מהם הגורמים המעכבים / מונעים צמיחה.
  • נקודות ייחודיות למיזם הנבדק – האם לפרויקט הנבדק יש ייחודיות המבדילה אותו מפרויקטים אחרים באזור והאם ייחודיות זו עשויה לבוא לידי ביטוי בהכנסות עתידיות.
  • תחרות – מהו המידע שנמצא בידי הנהלה המיזם בכל הקשור למתחרים וכוונתם לפתח פרויקטים קיימים / חדשים? מהי ההשפעה של התחרות על פעילות המיזם הנבדק?

גורמים המאפיינים את כלל השוק:

  • שיעורי תפוסה שנתיים ממוצעים התואמים את אופי המיזם המוערך – באתרים רבים (כולל של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בירחון “תיירות”, באתר רשות הטבע והגנים) מתפרסמים שיעורי תפוסה ו/או כמות המבקרים בשנים האחרונות, בתאם לסוג ומיקום בית המלון / בית ההארחה / חניוני הטבע. נתונים אלו עשויים לסייע בבדיקת צפי ההכנסות השנתיות ופוטנציאל גידול בהכנסות.
  • מגמות בשוק ושיעורי ריווחיות – חלק מהחברות העוסקות בתיירות הינן ציבוריות (מניותיהן נסחרות בבורסה לניירות ערך) ודוחותיהן הכספיים גלויים. מתוך דוחות אלו ומסקירות ההנהלה הנלוות לדוחות ניתן ללמוד על מגמות והתפתחויות בתחום התיירות המתאים לפעילות החברה המדווחת, שיעורי ריווחיות ונתונים מעניינים נוספים אשר עשויים לסייע בהערכת שווי הגוף הנבדק.
  • השפעת אירועים ביטחוניים על עסק בתחום התיירות – שוק התיירות, ובפרט כניסת תיירים מחו”ל, מושפע מאירועים בטחוניים. בבניית תחזית ההכנסות לשנים הבאות אין להתעלם מנתון זה ופרק הזמן אשר לוקח לתעשיית התיירות “להשתקם”.
  • השפעת אירועים גלובליים ומגמות עולמיות על תיירות בישראל.

יש לכם שאלה על הערכת שווי למיזם תיירות? השאירו פרטים בטופס