הערכת שווי לחברות הזנק (Start-Ups)

הערכת שווי של "חברת הזנק" (סטרט-אפ) נדרשת במקרים רבים ובדרך כלל לשם גיוס הון (סבב ראשוני או משני), וזאת לאחר שהיזמים השקיעו את ההון הראשוני.
בנוסף, וכפי שיוסבר בהמשך, הערכות שווי נעשות למטרות שונות שאינן קשורות בהכרח לגיוס הון.

הקדמה

בשונה מחברות וותיקות להן "היסטוריית פעילות", חברות סטרט-אפ מתאפיינות בהיסטוריה קצרה, כזו שלא מאפשרת להתבסס על נתוני העבר. לכן, שיטות הערכת השווי בהן אנו עושים שימוש לצרכי הערכת שווי חברות הזנק שונות בדרך כלל מדרך ביצוע הערכת שווי לחברות וותיקות / בשלות.

הספרות המקצועית והפרקטיקה מכירות וממליצות על שימוש בשיטות שונות לצרכי הערכת סטרט-אפס. החלטות המשקיעים, ערכו הנתפס של המיזם, קיומו ההמשכי והתפתחויות עתידיות, כולם מושפעים מהערכת שווי המיזם. יחד עם זאת, לא מדובר בהליך פשוט.

שיטות להערכת שווי חברות הזנק בהייטק

הערכות שווי לחברות סטארט-אפ עשויה לכלול שילוב מספר מודלים פיננסיים הכוללים בניית תרחישים שונים (מתרחיש אופטימי ועד פסימי) ומתן הסתברות לכל תרחיש, השוואה לעסקות דומות (איך הוערכו חברות סטרט-אפ אחרות לפני גיוס), בדיקת מחיר שניתן לחברה בעת ביצוע גיוסים קודמים, מודלים של אופציות ריאליות ועוד.

התוצאה הסופית היא שקלול מספר שיטות הערכה ומתן ערך לחברה.

הערכת שווי במשרד נעם פרדס ושות' – שילוב ידע וניסיון רב שנים

 • אנו עורכים הערכות שווי מזה שנים רבות, תוך שילוב ידע תיאורטי ומקצועי וניסיון רב בתחום הערכות שווי (כולל לבתי משפט בארץ ובחו"ל).
 • הערכת שווי, במיוחד של חברות סטרט-אפ, דורשת לימוד תחום הפעילות של החברה, הבנת המודל הכלכלי, הכרת הסביבה העסקית, המתחרים וניתוח חוזקות וחולשות (ניתוחי SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats ).
 • בנוסף לידע וניסיון בתחום הערכת השווי, אנו משלבים הבנה כלכלית רחבה, מקצועיות בתחום החשבונאות וניסיון בניהול כספי של חברות.

מחפשים הערכת שווי לחברת הסטארט-אפ שלכם? השאירו פרטים

  הערכת שווי לחברות סטרט-אפ – לא רק לצרכי גיוס הון

  במקרים רבים נדרשת הערכת השווי לצורך גיוס הון להמשך פעילות החברה.

  אולם, ניתן לחשוב על תרחישים נוספים בהם נדרשת הערכת שווי:

  סכסוכים בין שותפים

  במקרים בהם שותפים אינם אוחזים באותה דעה בנוגע לקבלת החלטה עסקית, במקרים בהם חלים סכסוכים ואי הסכמות, הערכת שווי מאפשרת ניהול מו"מ בצורה ראלית והוגנת כלפי כל המעורבים, תוך הימנעות מהליכים בלתי רצויים וגרימת הפסדים עתידיים.

  במקרים בהם שותף מעוניין למכור את חלקו בעסקה או, לחילופין, שותף מעוניין להגדיל השקעתו

  הערכת שווי נדרשת גם במקרים בהם צפויים להיות שינויים בשיעורי הבעלות.

  סכסוכים עסקיים והתפתחויות לא צפויות – אומדן נזקים

  קיימים מקרים בהם נוצרות מחלוקות בין משקיעים, אשר עשויות אף להביא למצב של שיהוי ולעיתים אף עצירת השקעה על ידי בעל מניות / משקיע. בנוסף, ידוע מקרים בהם – מסיבות שונות –  משקיע לא עומד בתנאי הסכם ההשקעה והחברה משוועת להשקעה לשם המשך הפעילות.

  במקרים אלו נגרמים לחברה נזקים שכן אין בידה מספיק אמצעים לממש את התוכנית העסקית.

  במצב זה נדרש אומדן הנזק שנגרם לחברה. חשוב כי אומדן נזק זה ייעשה מהר ככל שניתן, על מנת לאפשר לחברה לחזור ולפעול באופן רגיל.

  על מנת להימנע מסכסוכים בלתי פתירים הנמשכים חודשים ארוכים, שירותי הערכת שווי ואומדן נזקים מאפשרים נקיטת גישה קורקטית ונאמנה למציאות, תוך קבלת פרספקטיבה חיצונית אובייקטיבית ומקצועית.

  רגע לפני ההערכה

  טרם הפנייה לגוף מקצועי לקבלת שירותי הערכת שווי חברת סטארט אפ, חשוב לעמוד על קיומם של הפרמטרים החיוניים להצלחת ההערכה וביצועה בהתאם לאופי החברה, הסיטואציה הספציפית, צרכיהם של בעלי העניין ואיכות השירות הניתן על ידי החברה המעריכה.

  עוד בנושא